New Readers Publishers
New Readers Publishers15 titles
Bothata ba Tselane leTshepo
Author
Nozizwe Madlala
Language
Sesotho
Inkinga kaNompi noThemba
Author
Nozizwe Madlala
Language
isiZulu
Ingxaki kaZodwa noThemba
Author
Nozizwe Madlala
Language
isiXhosa
The Tree Man: Robert Mazibuko's story
Author
Joanne Bloch
Language
English
Indoda Yezihlahla: Indaba ka Robert Mazibuko
Author
Joanne Bloch
Language
isiZulu
Utshwala, amaculo nezixakaxaka nezinye izindaba (isiZulu)
Author
Sibongile Sithole
Language
isiZulu
MaLulu's Place
Author
Busi Chaane
Language
English
The Promise
Author
Glenda Salmon
Language
English
Utywala, Iingoma Kunye Neengxabano (isiXhosa)
Author
Sibongile Sithole
Language
isiXhosa
Beer, Songs and Quarrels and Other Stories
Author
Sibongile Sithole
Language
English
"Shoooooes!" (Afrikaans)
Author
Peter Rule
Language
Afrikaans
"Shoooooes!" (isiZulu)
Author
Peter Rule
Language
isiZulu
"Shoooooes!" (isiXhosa)
Author
Peter Rule
Language
isiXhosa
Against the wind
Author
Lesley Lewis
Language
English
"Shoooooes!" (English)
Author
Peter Rule
Language
English
that's all