356 Responses
OMG
previous chibwe · 4 weeks ago
IIMVULA Wena ugqum 'ilanga xa usina Una ngamandla kuba uza ngomsindo Noxa sikubonga kodwa siyakoyika Ukhatshwa yingqumba yamafu Sibona amafu edibana kanti wena mvula uyeza sibona ngo lamyaza xa usiza Uthi ufika zibe zikutshayelela >....isa qhubeka
esona tela tela · a month ago
Amm my name is Ligugu Ngobese. Ngikhiphe ipoem isihloko esithi Human right ngicela nilike nicomment. Ngiyabonga🙏❤🙏pls
Ligugu Ngobese · 3 months ago
How do I copy or get a link of my published work can anyone assist me please.
Shakoor Lucas · 3 months ago
i will do that
Milani Sithulu · 3 months ago