9 Responses
Ngizithandile zonke izincwadi zakho Amanda,sengathi unkulunkulu engakupha amandla uqhubeke nokukhipha unyawo. Ngiyethemba intsha yembokodo yakuleli izofunda lukhulu kuwena...#Wathinta abafazi,wathinta imbokode✊
Mondise · 3 weeks ago
You're a star!
Sizwe A. Zungu · a month ago
You are so blessed my angel, so talented so gifted. Your books are so good anikisa umdla wokuqhubekeka ufunda.........Phambili nkosazana👏👏👏👏👏👏
14022020 · 3 months ago
Wow u such a good Story teller and Your book is going to be a Best seller!
Sweetkatd · 4 months ago
Wow nice pic Amanda
Mr QJMK · 4 months ago