190 Responses
I'm trying to send mine on Whatsapp but u are not responding
Azima · 2 days ago
Hi Lumessia, yes you may. We publish in all 11 official languages in South Africa.
Team FunDza · 2 weeks ago
I want to write in tshivenda can i
Lumessia · 2 weeks ago
Nglangazelel' Ntokozo Ngilangazel' Ntokozo Ngitshaladule ,ngidlalise okwengane uma Lima izulu. Ngidlalise okwenkonyane uma lib on a unina. Ntokozo ngikhulule emaketange obubha nobugqila.Ngiphe ithuba eliyingqayizivele elinjenge cici legolide,Kwesinye iskhathi ithi ntokozo ize kithi njenge golide siyifake odakeni ngoba singaqonde inani lalo. Ngilangazel' Ntokozo
Mayande mandia · 4 weeks ago
Ubomi Ubomi abunazgqibo
AzaniaAza · a month ago