51 Responses
Fundza, I am here to edit Sesotho stories and poems. I Will send CV to that email.
Author Novelist · 6 days ago
ni lava Ku ta tsala hi xitsonga
black power · 4 weeks ago
Help I want to post 😥😥😥
Liara · a month ago
Nduyintombi Madoda hloniphani umzimba want Ndingumxhosa Ndiyazithanda
Liara · a month ago
Impilo inzima ifuna abanokubekezela nokuthembela ku Nkulunkulu. Intombazane yayineminyaka emihlanu,manje seyineminyaka engamashumi amabili neskhombisa.impilo yale ntombazane yayinzima ngeskhaty ikhula,yakhula ihlukunyezwa umama oyizalayo. Yathi ineminyaka emihlanu yanukubezwa ngokocansi umshana wesoka lika nina,ngokthunywa kukamshana nayeke wabe esevuma umshana ukunukubeza lentombazane.umama wentombazane akazange enze lutho kumanje intombazane ihlukumezekile emqondweni nasempilo yayo ngenxa yezimo eseydlule kuzo. Impilo Yale ntombazane inzima ngoba ifisa nokuzibulala ngenxa yokuthi intandane futhi emndenin ayithandwa. IMPILO INZIMA
Nokthula.N.P · a month ago