Nonkululeko ima phezu kwenkululeko
Ngikuchazele kahle ngenkululeko
Kambe uzalwe manje ngesikhathi senkululeko

Alwa amaqhawe akithi elwela lenkululeko
Abamhlophe babengweza nenkululeko
Onozabalaza bazabalaza phezu komzabalazo
Kwakumele balungele ukuthi amalungelo babengenawo

Ngithe ima phezu kwenkululeko
Abamhlophe babengena ngendlovu iyangena
Beshiya omama besikhihla esililo
Amaqhawe anjengoMandela achitha obabo ubomi ejele
Elwela thina ukuba sikhiphe odompasi emqaleni
Amaqhawe aseSoweto ayilwela inkululeko kwasa ekuseni ngisho nasekufeni
Belwela thina ukuba singafundi ngesibhunu
Ingakho kumele inkululeko siyiphathe kahle