Muhle lona
Muhle lontana
Wangikhanga nje ngendali
yase Shoprite
Angitsi kamtsola ngamanani
aphansi yebo umtitilizo ophansi otsi I LOVE YOU
Ngiyamtsandza Lona

Ungenza ngindizele phezulu
njengo uKHOZI yebo uKhozi fm
You the sound of the cityGAGASI fm
The city of my heart ME fm
Ngiyamtsandza Lona

Mine naye siyasharer njenge
MTN DATA SHARING
Ungenza ngivavaletse njalo
mangimbona uyati nje eish
Ngiyamtsandza Lona

Ngiyati AM NOT THE ONLY ONE-
Sam Smith loyo
Bonkhe batsi 3Stripes-ADIDAS leyo
But mina ngitsi lamatsaftu-
I LOVE YOU
Ngiyamtsandza Lona

Batsi you HOT baby
Ngiyatibuta kutsi wena songumshibo weMANDIYA yini
But mine ngitsi you BEAUTIFUL
Baby melesala sishaya lePARTY 4 TWO phela-u Donald loyo and
Ngikubhalele INCWADZI YOTHANDVO-uKhaya Mthethwa loyo
DONT LET IT BURN baby-Donald no Bucie loyo
NGIYAMTSANDZA LONA