praise-poems
praise-poems
Intaba Yexotshomba
Author
Nkosithandile Njekese
Language
isiXhosa
Only colour light and music
Author
David Kapp
Language
English
Ever-smiling
Author
Emma Akoto
Language
English
Perfect (Evergreen)
Author
Thabiso Mona
Language
English
Find the girl with a broken smile
Author
Oscar Stuta
Language
English
My African Mum
Author
Thendo Khumalo
Language
English
Love Praise
Author
Zandile Portia Khuzwayo
Language
English
Mother
Author
Adnan Shafi
Language
English
Ndim Unjongo
Author
Hector Bululu
Language
isiXhosa
Ndinqwenela ukuba yimbongi
Author
Lubabalo Tatase
Language
isiXhosa
You Are Beautiful
Author
Thabo Fistos Ramahlo
Language
English
My mother, my father
Author
Chokoe Albert
Language
English
Mother's love
Author
Moses Magcu
Language
English
Ihlahl' elinameva
Author
Nkosithandile Njekese
Language
isiXhosa
Geography of beauty
Author
Mahlatse Chris Seokotsa
Language
English
Isinkwa Semihla Ngemihla
Author
Simphiwe Ashwell Khowa
Language
isiZulu
Untomb' omXhosa
Author
Yonela Sidlai
Language
isiXhosa
The institution I know!
Author
Mfezeko Zotho
Language
English
Kootitshala
Author
Yonela Sidlai
Language
isiXhosa
Ityala lamawele
Author
Yonela Sidlai
Language
isiXhosa
A kind hearted soul
Author
Mdumiseni Majaca
Language
English
Umzingeli
Author
Yonela Sidlai
Language
isiXhosa
Mommy dearest
Author
Njabulo Mokoena
Language
English
Isikolo sam
Author
Yonela Sidlai
Language
isiXhosa