praise-poems
praise-poems458 titles
God my lord
Author
Nhlamulo Mthombeni
Language
English
Spirits Of Heaven
Author
Phemelo Kutlo Monchwe
Language
English
Sign of omen
Author
Zimbini Luke
Language
English
Bible or science
Author
Chabaku Heqwa
Language
English
Mbulali ka ma
Author
Emihle Lengisi
Language
isiXhosa
Yaphephek'incubeko Mz'ontsundu
Author
Michael Fezile Skepe
Language
isiXhosa
My mama
Author
Kamogelo Mohlala
Language
English
Born Honour
Author
Mvelo Duba
Language
English
Ingcambu Yothando
Author
Simamkele Molweni
Language
isiXhosa
Imbongi Yosiba
Author
Simamkele Molweni
Language
isiXhosa
Lwangcola Ungele
Author
Siwaphiwe Tengani
Language
isiXhosa
I am a Poet
Author
Dineo Mokoena
Language
English
I heard a prayer
Author
Ovayo Plam
Language
English
Reluctancy
Author
Buthelezi Thuthukani
Language
English
Umdaka
Author
Yamkela Tenda
Language
isiXhosa
Itshijolo
Author
Michael Fezile Skepe
Language
isiXhosa
Dijo
Author
Matshediso Nkaota
Language
Sesotho
Idloz' lami
Author
Paris Thulare
Language
isiZulu
Izono zam mazixolelwe
Author
Asanda Zileni
Language
isiXhosa
Nanko ezisa!!
Author
Michael Fezile Skepe
Language
isiXhosa
Siqhwaga ndini
Author
Thembelihle Mdluli
Language
isiZulu
Oh! Spare us dear Lord
Author
Paris Thulare
Language
English
Kuhle ngakwethu
Author
Michael D. Msiza
Language
isiNdebele
Iliso liyabona
Author
Pretty Ntwentsha
Language
isiXhosa