Sesotho
Sesotho
Modumo o monate ka ho fetisisa lefatsheng
Lerato
Fanz
Neo le lefatshe le leholo, le batsi
Lapetse Lerato
Selori sa Setantshi
Holekane Holekane
Fanz
Mpho ya Sisanda
Basadi
Fanz
Papadi e Mpe
Nthwanthwaletse
Fanz
Ho Phela Tlokotsing
Moqebelo hone ho chesa haholo
Letlalo leo ke phelang ka hara lona
Etsa se nepahetseng
Kamoo dipale di neng di qale ka teng
Bokamoso Malakabeng a Mollo
Bothata ba Tselane leTshepo
Thoko o fuwa naledi ya kgauta o bile o a sunwa