Re hlokile tsebo!
Ya gore wena le madila.
Le meetse le makhura a le kopane.
 
Re hlokile tsebo
Ya gore wena ge o bolela, 
A o kitelwe mantšu ganong.
Go se bjalo o ka fetoga lenong.
Go boa fase ya ba dinonyane
 
Re hlokile tsebo!
Ya gore le ge o le bjalo gotwe o monyatšaleeto.
Wa le nyatša gampe,
Nalo le a go nyatša!
 
Re hlokile tsebo!
Ya gore le ge o le bjalo gotwe o fata naga.
Wa e fata gampe.
Nayo e a go fata
Ruriruri, re hlokile tsebo!
Ya gore wa wela diatleng tše mpe!
O fetoga sebolai.