Mologadi, yena mma wa go tswala nna
Mosadi gare ga basadi
Yena wa nnete wa go swara thipa ka bogaleng
Wa go nthwala dikgwedi tše senyane ntle le go belaela
Ke a go leboga ka kgodišo yeo o nkgodišitšego ka yona
O wele o tsoga ka rena Mologadi
Wa ipotša gore gare ga dipula le meoya
O tlo phela o na le nna, o ntwetše Tjali ya Moraswi
Wa lwela le bona bana ba gešo
Wa dira bonnete bja gore re tsena sekolo ka moka go fihla marematlou
Wa se fele pelo ge re fela re e wa tseleng,
Wa re Maleka ga se makgona, makgona ke maboeletša
Lehono ke a tseba gore thuto e bohlokwa mma
Ebile le mafotwana aka ke nyaka moo ke gatilego gona ba fete
O bogale bjalo ka tau, gare ga mahloko le matshwenyego wa re baka bana ke tlo ba thekga go ya go ile
Wa ipotša gore le ge o le motswadi o le noši
O ikgoga ka letolo seo re se nyakago
O tla se phethagatša
Dibotse di a go swanela Mologadi
Ga e se be rena fela, hlohleletša le ba bangwe Tjali