motivational-poems
motivational-poems1120 titles
Loss
Author
Maletsema Sylvia Mokoena
Language
English
Utlwa
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
On my way
Author
Thapelo Matemane
Language
English
Her story inspired me
Author
Evah Ngobeni
Language
English
I have a dream
Author
Ayavuya Mhlongo
Language
English
Ke a itshepa
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Ke a ithata
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Everything is possible
Author
Vondi Jantjies
Language
English
NEVER GIVE UP 🤗
Author
Sifundo Mbambo
Language
English
O ile kae?
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Bophelo
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Amogela
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Molato ke eng?
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
A New Year
Author
Chris Stevens
Language
Afrikaans
Who am I ?!
Author
Mpiloshh Dolly
Language
English
Starting afresh
Author
Nkosazana Nhlapo
Language
English
Go diregile
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Keneilwe
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Makarapa
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Tlaišo ya bana le basadi
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
AIDS
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Holofela
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Talente
Author
Thapelo Matemane
Language
Sepedi
Ditsala le bolotsana
Author
Language
Setswana