Tsa oroha di oroha.
ka kgwedi le selemo sa hadi oroha.
Tsa oroha ditutudu ra sala rele disiwana.
Tsa oroha dikgomo.
HA DI OROHE!
Naha ya sala e eme pashasha.
Ba oroha ka kgwedi ya baorohi,
Ba oroha baleba dikolong.
Ba oroha ho leba mesebetsing.
Tsa oroha
Dipere tsa masiasiane mahlokalebelo,
Tsa oroha dirutla disia disae.
HA DI OROHE!
Ya puruma tau ya kgale ha hasana,
A tetemela mangwele a hloka botsitso,
A matha madi ha thunya mofufutso,
Tsa matha diphororo ra bona mehlolo.
HA DI OROHE!
Ha utlwahala kgutso.
A tshabisa le lona lehadima.
HA DI OROHE!