Go reng o ntlhomola pelo wena yo a rategago,
Go reng o nkgopotša mašiwana mola o bona ke re ke a itebatša,

Lebelela fela, re a nyenywa re filwe maina,
Re a gegewa re bitšwa mabitla,
Go lekhwi lefase ke nna le wena dikhutswana ,
Go boima le lerole le re meletše.

Ruri wena Modimo wa bo Engenase,
Re sentšeng go lekhwi lefase ?
E kaba re hwela ditiro tša batswadi?
Goba ke tšona ditiro tša Goliate?

Re sa le maseana, ge e le go soka phuti ka dipudi ke koša ya bonkgolo,
Hle se re otle ka tsela ye,
Re sa le digotlane re inyakela fela bophelo,
Hle mmoloki wa ka ,
Go reng o re kgaphela ka theko?