Ngiyakuthanda
Ngizizwa ngingedwa uma ungekho phambi kwami
Uma kushona ilanga ungekho
Oh for heaven’s sake
You thought it was all fake
But it is true love
I am not frightened of anything when I have your love
Umuntu ungumuntu ngabantu
Kodwa mina ngingumuntu ngawe
Love sthandwa sami