O botse kgarebekgadi,
Bo botse bja gago ga bo bolelwe,
Lerato la gago gale tshabelwe,
Gape ke wetse ka dikgatha ka moka,
Bjalo ka dinaledi di wetse legodimong,
O kganya bjalo ka naledi ya masa.

Lehu la Marega,
Letseere moya waka,
Gape le thibela go kganya ga lerato,
Fela go kganya ga gago,
Go ile wa kganya leka Marega,
Gomme ka bona mebala ka moka ya lerato la gago.

Dithapelo tsa ka, ke go go bona gape,
Gare ga dipula le maru,
Diphefo le magadima,
La rena lerato le tla dula le kganya bjalo,
Ge nkabe go kgonega,
Nkabe ke romela lengwalo la lerato pelong ya gago.