Mme motswadi ya gago thuto e nkagile.
O nthutile lerato le tlhompho.
O nthutile kwelobohloko,
Ka ge motho e le motho ka ba bangwe batho.
Wa be wa re ya nyatša molala e hwela šokeng.
Lehono lefase le medile meno.
Ba fetogetšwe batswadi,
Batswadi ba llwe ke aretse.
Bana ba foša batswadi ka a go bola mae.
Ntate ge a re ke a bolela o ubula tlhaka ya ngwako,
Bana ba šala ba swere lefase ka meno.
Kua mebileng ditšwa mebeleng ya basadi ke masetlapelo.
Lehu ga e sa le selo,
Batho ba bolawa bjalo ka diphoofolo.
Ga e le thapelo e hlokomologilwe .
Ramasedi! Re fe khutšo hleee!
Ramasedi! Re fe lerato hleee!