Kgato ya gago e bonagetsi,
Re hlalositse go lekane.
O re tlogeletsi le dimpho,
Kgomo tsa gago ga di sa bolawa ke mogau,
Meetsi renwa a sediba,
Phulo re fula ga mpana palega.
Tlemong tsa kgatelelo re tswile,
O re ntshitse ka gare ga bodiba,
Bja kgethologanyo ka moka.
Ge e le go bala ke go hloya,
Re kgotsi go lekane,
Tsa gago ditaba a di fele,
Megopolo ya rena e ka sego lebale.
Re go opela magosi Madiba.