Ke legae la bohle

Batho go tshela-tshela ba mehuta

Ke batho Baso le batho Basweu , maleme go neeletsana Ka mehuta

Dijo o ja la mpana palega

Thekenolotsi e dutse tlhenkge

Bohlabela ,Bodikela ,Borwa go potologa go a benyabenya