Ushiye inhliziyo yami isiphalele
Washiya amehlo wami efiphalele,
Wangithathela umuntu owayengenza ngizizwe ngiphelele,
Wazinqoba izinsizwa ziphelele
Maye kufa awuphelelwa!

Umfowethu wahamba engalayezile,
Washiya izinhliziyo zihlukumezekile
Waba yimbangela yokuthi umama ahlale ezilile
Kufa wasiphuca umsizi
Kodwa ukukhala akusizi
Kuletha usizi,
Maye kufa awuphelelwa!