Izwe liguqukile,

Amasiko sewakwaba ogende.

Angisay’phathy yetsha.

The young has invaded,

Future has faded.

Life is good when you’re evil,

Darkness is upon us.

Uthando solwaba yitoho,

ngisho nakulabo abaleleyo.

Iy’nyembezi zomuntu,

sokwabay’ ihlaya emphakathin.

Okwakhala kuzoy’thulisa.

When days are dark,

there’s only one supporter.

When the victory comes,

It comes with troop of fans.

Ngisho abafokaza sebaba yizitha.

impumelelo yakho,

seyadala abazondo kwabak’thandayo.

But one thing for sure,

good life comes with struggle.

One day it will be your victory.