Gape ya lena tshele a e eme,
E swana le pelo yeo e pompago,
Ya tla ya lesa ge o ithobaletsi bo bogolo,
Bagolo golo ba boletsi,
Ba re lapa la tshele lona,
Ge e le baloi ba tsena bonolo.

Bjalo ke a botsisa nna mmago,
Lesata ka lapeng lago ke lang Thulare?
Kgane keng yeo e dutseng ka lesago le tee?
Baratane a ba hloyane bjalo,
Ba kgakgana go swana le lena.

E kwang nna ke reng go lena,
Kwanang le be baga nkwana
Lerato la lena ke a le botsa,
Le tlo tuka malakabe manaba a katoga.