I just wish I could hold time,
like it’s mine…
As if it’s a dime I can’t watch and let it go by.
Why?
I drop a sigh at least the Lord gave me life, meeting you?
Yeah it was nice full of juice, sugar and spice.
Don’t turn on doing wrong things there’s no sign
That can get you out.
Ningazama ukuhlanganisa amakhanda
Kodwa nigade ningaNgqubuzani.
Ningahambisana nisize ningaNyathelani.
To paint a picture I have to think as if I’m richer.
Anginanhliziyo nalena yokugcina elana esifubeni
Kwayona nayo ngingayikhipha.
So I just wish I could hold time. Take it and make it mine.