S’thandwa Sami
Themba Lami,
Elajubalala Nothando
Lwami.

Lezonkalo Ezingumasithela,
Zingisithela Wena
Themba Lami.
Iminjunju Yothando
Igwaza Mihla Yonke.

Ngikhumbula Sizadla
Ngoludala. Lapho
Ngangilokhu Ngikulandela
Ungishikilela Ungigabisela Ngesiphundu.

Kujabula Lawomehlo
Akubona Nsuku Zonke
Themba Lami. Kujabula
Lelo Thawula Ogeza Ngalo
Lithinta Lakungathinti
Khona Muntu.

S’thandwa Sami
Themba Lami
Wena Owajubalala
Nemizwa Yami.
Buya Themba Lami,
Buya Sthandwa Sami.