O tla e namela lenna neng
Re ye nageng ya bodikela mmogo
Re ye go bethwa ke moya
Re pshine lesego e be lekepekepe

Ke duma go e kwa le wena
Re kwe seo ba se kwileng
Re ikwise go sepela marung
Moya rekwe wa godimo

Segotlane sa re go e bona
Sa re e tlise ngwana
Ke tseo re gotse re di dia
Re llela gore e kotame ka gae

Sello sa yona a se gake
Ke se tseba le mo ke robetseng
Le mafego a yona a gake
ke a e tseba a kere bare