Nomalizo themba lami
Nomalizo sthandwa sami
Nomalizo nkanyezi yami
Nomalizo mntakwethu ngikukhumbule

Ngikucabang’ imihla namalanga
Awusuki kowam’ umcabango
Noma ngithi ngizam’ ukukukhiph’ awuphumi
Nomalizo mntakwethu ngiyazifela ngawe

Abangani bam’ bathi wangidlisa
Pho kunan’ uma wangidlisa
Nom’ ungasale usubagcwalisela
Leth’ intando ngizidlise
Ngikuthanda ngothando lwaka LOVE