Motswana dumela!

A re ‘ina Jame ke Gomolemo.
Ke Raya nna sekgwa molelo.
E re o lemoga fa ke kgwa molelo o tlhoke maragogo o fatafate o felelwe ke molemo.
O tlhakane le ‘naka Jame le kgakgauta masilo le ba ba bonya.
Ere o akanya go batalala le go gagolele sebatana o sale o le dibatabata o tlhoke matlhale le maragogo.

Ke rile nna ke Gomolemo, wena o mang?