Ngicela ukuphumulela kuwe
Namhlanje nginawe
Ngithole uthando lwaphakade
Ngiluzwa enhliziyweni
Ithemba lavuka selifa

Ngiphumule
Izimpi izinto zayizolo angisalwi
Injabulo ikhona manje
Impilo ayiyobe isafana
Izinyembezi ngeke ziwele emhlabathini

Ngicela ukuphumulela kuwe
Imicabango inhliziyo ikhathele
Ngihamba izinkalo ezikude
Ngithungatha inhliziyo ethi mayifane neyakho
Kodwa eyakho ikhandwe ngalo uthando

Nginike ithemba ngikunike uthando lwempela sakhe ikusasa laphakade
Izizwe zibukele kithi uthando olungena mkhawulo
Uthando olungeke lushabalale kodwa lukhule kuhle kokhula emasimini

Ngicela ukuphumulela kuwe
Ngikukhombise injabulo yekhethelo
Into yaphakade amaphupho afezeke
Uthando kube yinto yethu sobabili
Wena uyisithandwa Sami
Ngizophumulela kuwe!