Tshivenda
Tshivenda
Mbilu Ya Ya Hayo
Author
Ntavhanyeni Wilington Ramuageli
Language
Tshivenda
Lufuno
Author
Mushayathoni Bridget Nwovhe
Language
Tshivenda
Ho Vhifha Shango
Author
Ntavhanyeni Wilington Ramuageli
Language
Tshivenda
Mugobeli
Author
Mafunise Nyadzani
Language
Tshivenda
Ombani!
Author
Mafunise Nyadzani
Language
Tshivenda
Winnie Nomzamo Madikizela-Mandela
Author
Rotenda Gavhi
Language
Tshivenda
Ni ngafhi?
Author
Ann Walton
Language
Tshivenda
Khonani Mmbi
Author
Tshifhiwa Given Mukwevho
Language
Tshivenda
Mbeu ya Thonifho
Author
Tshifhiwa Given Mukwevho
Language
Tshivenda
U do malwa nga nnyi
Author
Ntavhanyeni Wilington Ramuageli
Language
Tshivenda
Ngelethedzo
Author
Singano Joyce Thanyani
Language
Tshivenda
Muswa
Author
Musetha Martin
Language
Tshivenda
Lufuno lo mbura
Author
Evans Mabulubudzha
Language
Tshivenda
Minete wa u fhedzisela
Author
Zukiswa Wanner
Language
Tshivenda
Ngelethedzo
Author
Singano Joyce Thanyani
Language
Tshivenda
Muungo wavhudisa lifhasini
Author
Niki Daly
Language
Tshivenda
Neo na lifhasi lihulwane
Author
Vianne Venter
Language
Tshivenda
Tshifhiwa tsha Sisanda
Author
Gcina Mhlophe
Language
Tshivenda
Thalutshedzo ya tshirendo
Author
Mandiwana Ndido
Language
Tshivenda
He dabva ndi kule
Author
Evans Mabulubudzha
Language
Tshivenda
Ndila ye zwitori zwa thoma ngayo
Author
Wendy Hartmann
Language
Tshivenda
that's all