Tshivenda
Tshivenda
Muungo wavhuḓisa ḽifhasini
Neo na ḽifhasi ḽihulwane
Tshifhiwa tsha Sisanda
Thalutshedzo ya tshirendo
Fanz
He dabva ndi kule
Fanz
Nḓila ye zwiṱori zwa thoma ngayo