Dungunudzini la mirenzhe

Swiswini nga ngomu ngomu.

Ngomu halo nda dzhena.

Ngomu hayani ha zwikhokhonono.

Nda kuvhatedzwa nga mipfa.

Ya thukhutshela ngomu muvhilini.

Ubva thohoni u swika milenzheni.

Yaralo u rumbula sa tshithavhelo.

Vhutungu nda vhupfa.

Ndi ngomu dungunudzini.

Swiswini la vhutungu-tungu.

Vhutunguni ha mipfa ya mirenzhe.

Ndi rano u huwelela mphalaleni. 

A huna apfaho Ndi tshi tswimila

Ndi swiswini ndi ndothe . 

Tshanga ndipfa miungo Na nyimbo dza zwone zwikhokhonono. 

Ndi zwone mashaka Anga ndi zwone zwirindidzaho vhuthungu hanga. 

Ndi tshikhou onga dzone ntho dza mipfa ya mirenzhe.