Lufhafha lwa u.

Lufhafha lwa u ndi lwa tshilidzi.

Lufhafha lwa u ndi lwa tsireledzo.

Lufhafha lwa u ndi tshitangu.

Lufhafha lwa u lu na maanda.A

Lufhafha lwa u lu ya ndededza.

Lufhafha lwa u lu ya ntakula.

Lufhafha lwa u lu ya mphumudza.

Lufhafha lwa u lu ya nkuvhatedza.

Lufhafha lwa u ndi dzhavhelo misi yothe.

Lufhafha lwa u Murena.