Mindspace
There is no right way to be Black
4 days ago
During my younger years, when my classmates wanted to be mean to me, they would call me a “Coconut”. My relation to the innocent fruit was inspired by their belief that I did not behave or speak the way a black child was expected to. Therefore, I was reduced to a dark-skinned vessel with a…
Mindspace
Ukuthuthukiswa kwemishado
a week ago
Nginomzala oneminyaka eyishumi eshadile. Ushadele KwaZulu-Natal, Emadadeni. Umzala wami wahlangana nomkhwenyana wakhe ngonyaka ka2010. Umzala wahlangana nomkhwenyana wakhe ngesikhathi besenkundleni yebhola likanobhutshuzwayo ngesikhathi kukhona i-World Cup la eNingizimu Afrika ngonyaka ka2010. Ngalelo langa kwakudlala iNingizimu Afrika iqhudelana neMexico. UMnumzane Buthelezi, umyeni kamzala, wayenikwe inkampani ayisebenzelayo amathikithi amane amahhala. Eceleni kwesihlalo ayehlezi kuso kwakuhlezi umzala wami,…
Mindspace
The cost of looting
2 weeks ago
My 22-year-old step-daughter, let's call her Lindiwe, joined in on the ongoing looting. She told me this over the phone. "Bhut' Bheki, I looted!” she said, her voice overflowing with excitement. "Tell me about it," I said, giggling. "Did you find anything?" Deep down I was disgusted with her. How could you? I wanted to…