Search

Umgibe Wezikweletu

AUTHOR: Sifiso Mzobe

PUBLISHER: FunDza Literacy Trust

LANGUAGE: isiZulu

This has been rated:

UBathandwa usebenza e-EasyPay Loans khona ezothola imali yokuzinakekela njengoba esafunda, ujabula kakhulu ngokukhokhelwa ikhomishiningokuthola abantu abathatha imali ebolekisayo. Ziyehla izihlathi engenelwa inqwaba yo-‘please call me’ bevela kuGogo wakhe omtshela ukuthi akayitholanga imali ngosuku lokuhola impesheni. Ngabe kwenziwa yini lokhu? Ngabe kuyini okuzovezwa uhambo lukaBathandwa ephindela ekhaya evakashele uGogo? Ngabe isinqandamathe sikaBathandwa sizokwazi ukuziphatha kahle engekho esekhaya ngoba kunesipatsha sentokazi emfuna phansi phezulu?

This story is available in English: Debt Trap.

3 Responses

 1. It nice it has inform me about Lv thank you guys

  Skhumbuzo
  2 Jun 2016 at 21:24
 2. Umgibe Wezikweletu ? Isahluko 1

  22225
  29 May 2016 at 11:33
 3. It has helped me alot to know more about love,facts of life and so many things. I feel good with it.

  David muyawa
  14 May 2016 at 17:42

Leave a Reply