Search

Kanti Mina Ngingowakwabani?

AUTHOR: Nhlalwenhle Londeka Luthuli

PUBLISHER: FunDza Literacy Trust

LANGUAGE: English

This has been rated:

UVusi noSakhile bayizihlobo ezihlala ngokuhlupheka nogogo wazo ozithanda kakhulu. Onina bashiya laba bafana besebancane kugogo, bona banyamalala. Nomndeni weziqumama walapha kwaNtuli awunandaba nabo. Sebekhulile manje, bafisa ukwazi obaba babo. UGogo usegula kakhulu manje, isimo sakhe sibucayi. Uma engashona ugogo – kunyamalale nempesheni abathengela ngayo ukudla – kuzokwenzekani? Kufika umalume uSonke, kugcine sekuvela izimfihlo zomndeni ezishaqisayo…

This story is available in English: Where Do I Belong?.

13 Responses

 1. Yazi simunandi lesistory yize sidabukisa,ngcela umbhali angapheli amandla ngoba baningi abantu angabalapha izilonda kokubhala nje.Ku manje Mina ngilaphekile ngibuyelwe nayithemba empilweni.Ngizwa ngibuyelwa amandla amasha kanye nethemba elikhulu lokumethemba UJehova. Cha ngikushayela izindla

  Thandeka
  18 Jan 2017 at 11:14
 2. This story is very sad reminds me of my son.

  Virginia Mlotshwa
  28 Dec 2016 at 22:12
 3. Sad story….. I like kodwa…… I learnt alot from it n Shame Pat is a good friend I love him

  Anele Ngcobo
  12 Dec 2016 at 19:48

Leave a Reply