Washesh wawel baba wam 
Wangshiy ngselusan 
Yeb ngyavum’uthand ungnikile 
Ngamazw ungakhile 
Kant ngezint zomhlab ungfundisil 
Kodua ushesh wawel bab wam 
Ngyathemb ujabul lp ukhon 
Pl ubuwmunt wenjabul 
Bes kshod khon ukth ube uNjabulo 
Kwazis pl ubuhlez uleth injabul 
Igam lakh ubew Themba 
Njengegam lakh mn bengThembe yen 
Bangphuc elam Themba 
I was left hopeless with my heart full of scars 
Washesh wawel bab wam 
Inhliziy ikhal ubsuk nemin
Ngyafis ukphind ngikbon bab wami
I promise if there was visiting hours in heaven 
Ngab kad ngangikvakashel mihla namalang 
Lal uphumul Themba lam 
Lal uphumul bab wam 
Kodua 
Ushesh wawel bab wam