Babembiza imama, bamlaxaza bamshiya engumama

“I won’t plot any revenge, I’ll leave to karma”,

Amazwi wejongosana eluphulwe inhliziyo

Wazitshela ukuthi bayamthanda kanti bayamkhanuka

Baqeda ngaye bamshiya engathi uyanuka

Bamubhanqa emi kahle enjalo nkos’yam🙆‍♂️🤦🏾‍♂️

Bamkhombisa ukuthi ugcwalisa idilosi👙 hhay inhliziyo

Bamuphathisa okwe Take away, bamteketisa uma kusekhona abakufunayo, bathi bangathola okuphakathi bamlahle engathi uphelelwe yisikhathi

Lenkondlo kwabanye izonengeka, kwazise kukhona abazogudleka

By-Prince Ntanzi😎