Tsietsing tsa letswalo ke bitsa ho wena

O mamele thapelo o nkutlwe Morena

Tsohle tsa lefatshe di tsejwa ke wena

Keo gomamela ke rapela

Ke kopa tsohle tsa ho ata

Leha satane a thibile

Jeso kwena anang le matla

Matla a bophelo le a senatla

O ntsusitse ke le sematla

Wa nkapesa ka gauta

Tsietsing tsa letswalo ke bitsa ho wena