Thando soloku wangishiya

Amehlo aphenduke ichibi

Inhliziyo ishayela phansi

Amanceba awapholi

Ayizibazi ezingapheli

Ingqondo ididekile

Ididwa yimibuzo ethi

Thando ungishiyeleni

Thando ungicisheleni

Emabhukwini wakho