Ekare ho kaba le motho a nkutlwang

Ntle le Modimo

Ekare ho kaba le a nthatang ,

Ntle le Modimo

Ekare ho kaba le a nkgathallang , a boullelang nna

Ntle le Modimo

Ekare ho kaba le a utlwang ha ke se hantle moyeng

Ntle le Modimo

Ke wa modimo empa ke phela le batho

Empa batho ha ba mpone ,

Ha ba nkutlwe ,

Ha ba nkgathalle

Ekare ho kaba le a mponang ha ke le mahlokong

Ntle le Modimo