Ngeke aze ajike

Lezi nyembezi engizikhalayo

Ubusuku nemini aziweli phansi

Ziya esibhakabhakeni zenza ifu

Eliyokunetha kusasa

Lapho senibhekene nobabili

Singasekho isibukeli

Nakimi bekunge njena bekukuhle

Kodwa ngithi lamasu namaqinga

Namanga kuyoba impilo yakho yonke

Nami ngimuhle akukho okushodayo

Ngami liyeza ilikusasa siyobe sibhekile

From Mbali Nkosi