Yonke intwenhle ifaniswa nawe

Yonkeh imicimbi ebalulekile ihlobiswa ngawe

Akukho sidalwa semvelo esihle kunawe

Ebukhosini bobuhle wena uyiqhawe

Ubuhle bemvelo buyandiswa nguwe

Mbali

Chakaza wandise ubuhle bomhlaba

Chakaza uveze umsebenzi welanga

Chakaza ngodumengayo imibala

Chakaza kuchazeke nempumputhe imbala

Ngibone bekhala bekuphethe, Bejabula bekuphethe

Ngasho ngathi inkulu Indaba

Mbali

Umakumelwe ku khethwe

Esihlalweni sobuhle ophethe

NGITHI KUPHETHE WENA MBALI