Baswa ba phela ka madila

Melomo e kgobogile ke e mehubedu

Mahlo a ela meokgo

Ba tsoga ka mabele mabelega batho

Dithuto ba ragile ka maoto

Bja bona bokamoso ba bjo lahlela ka lewatle

Lewatle la bjala le diokobatsi

Bokamoso bja bona bjo a nwelela

Ka lebaka la madila