LIGAMA

Ligama lakha emagama!

Bheka nawe uneligama!

Siphila nje ngeligama! 

Ngisho imbhongi Somagama!

Watakhela ludvumo ngemagama!

Imbhongi ehayelela ngemagama!

Iphendvuke Somagamagama!

Ihayelisise ngemagama!

Sibongo sakhe waka Gama!

Ngisho uSomagamagama!

Imbhongi edla ezinye ngemagama!

Bathi abanye uyaganga! 

kantsi vele ugaya ngemagama!

Ngisho imbhongi uSomagamagama!

Umlomo ugcwele emagama!

Phela ngifundza kuwe emagama!

Nami ngisukuma nalutfo kodwa ngemagama! Somagamagama!

Hayelela njalo Somagamagama!

By Alex (umbhali Ongadumile)