Oh, Lerato Lemeko!

Mohlokomedi wa dipelo tsa rona

Lerato, Mosa, mohua, thlompho le kgotso

Ke tseo ke naleng tsona ka wena

O kgauta pelong yaka

O paballo etswang mahodimong!

O mphetotse

Ebile o phethotse le bophelo baka!

Nka phela jwang ntle le wena

O fetohile oksijene ho nna.

Ke leboha boka hole

Ke leboha bophelo ho o tseba

Hore nkile ka kopana le motho a tshwanang le wena!

Ke a tseba hakesore Tanki

Ke a leboha ka seqo

Empa jwale kese ke rialo

Oh, Lerato Lemeko waka!

O lelakabe la lerato

O naledi e kganyang!

Kgaribe ya ka e nntle!

O peo ya Katleho

Peo e holetseng ho kgothatsa leho fana ka matla

Kea leboha e tla etsa pososelo sefahlehong sa hao

Ousi Lerato Lemeko!

Pelo ya hao e hlaloswa ke lebitso la hao

Pelo ya hao e tletsi lerato!

Kgaitsedi ya ha Lemeko

Moradi wa ho kgalema lenyatso ka ena

Ke mantswe ho hlolea ho a ngola

Ke pososelo ka wena

Ba buang ba bue ka wena

Ba sebang ba sebe, dipuo tse lesheano ka wena!

Empa mohlang ba elellwang lerato la hao ho bona

Tshiu ditlabe dirahile Mabele

Ousi Lerato…

A sa tsebeng lerato ba ho atamele

Hao Lerato ka phoso

Lebitso la hao le ho tshwanetse!

Ebang lerato e ne e le motho…

Ousi Lerato Lemeko!

Tanki kea leboha

Ka lerato le la hao!