Ziqathake izinyembezi

Isikhathi semvula

Isibhakabhaka sishintsha sibe mnyama

Imigqa yokukhanyisa

Wethuka kakhulu

Imvula ine njengetshe

Imvula

Konke okuyigugu kwakungasekho

Silahlekelwe izindawo zokukhosela

Uzamcolo ususiwe

Bonke umfowethu nodadewethu esibathandayo

Imvula yashiya izimbobo kuphela

Umhlaba woma

Ukuphila ngaphandle kwamanzi

Izitshalo eziluhlaza ogwadule

Kwaba khilimu kakhulu

Ngamangala ngehlulwa

Ithemba lami lokuphila kuphela

Impilo yami yayikhiyiwe

Ejele nothando lwahamba ngendlela exakile

Emhlabeni wonke kwasala abangenanhliziyo kuphela

#sonkondlo ongadumile

Sizwe vilakazi