Khuluma mus’uksaba,
Khala bakhalele
Balalelise bazokulalela ;
Cha khuluma unganqeni
Babikele abadal
Ngosizi obhekene nalo .

Soze bakulahla abadala
Soze bakuphosa esizibeni;
Khala bazokulalela
Ungadliwa imicabango wedwa
Ungadliwa usizi wedwa
Ungadliwa ukuhlupheka wedwa
Khuluma nabo bazokulalela.

Khala kubo bazokuthulisa
Indlela ibuzwa kwabaphambili!