Abantu bazokukhula labuhlungu,

Bekhuluma ngawe,

Zibuhlungu izinkulumo zabantu ngiyavuma,

Kodwa hlala ethembeni ngelinye ilanga,

Uzobanika isizathu sokuthi bekhulume 

ngawe uma’use uphumelele.