Ndzi tshikeni ndzi vula xitori xa mina . Lawa I makulelo ya mina. Mutini wa tatana aku pfumala na buku yinene kumbe ballpen yinene, Manana a ndzi hlotela leswaku ndzi languta mhaka ya tidyondzo loko Ni vuya hi le Xikolweni aku pfumala swo dya.

Ndzi twile ku vava swinene loko ndzi vona vo makwerhu vari karhi va rilela swodya .Mi nga ndzi tweleni ku vava lawa I makulelo ya mina.Loko mi ndzi vona ni rila mi nga rili na nwina I makulelo ya mina.

Laha hansi ka dyambu Swa tika swinene. Manana i nhloko ya muti tani hileswi tatana a hundzile emisaveni . Vusweti byi engete byi ti nyika matimba hi leswi swi nga ni endla ndzi tshika Xikolo ndzi famba ndzi lava ntirho.

Ndzi kombela rivalelo manana ndza swi tiva leswaku a mi tswale dokodela kumbe Presendent ya Tiko ra Afrika-Dzonga.

# Action against poverty!!?