Motho ya nang le mahlo le ditsebe tsekang tsa ka.

Ya bileng a tsheha jwalo ka nna.