Ya buang jwalo ka nna.

Ya nang le meriri e harahaneng.