Ubukisile ngami.
Ubuze bami ubuvezele umhlaba.
Ubenzile ushampushampu nobuphixiphixi.

Uwulingile owami uphefumulo.
Uyivivinyile eyami indlela.
Isikhathi sami manje,
Sokugiya ngazo engikunqobe ngazo

Kuthiwa kusina kudedelwane.
Isikhath’ sokutshela umhlaba ngawe.
Ukuthi uyisimakwe esingenamazinyo.
Izizathu isibongo sakho

Ijazi lam’ lempumelelo,
Ngiligqokile. Impilo uyiqinisile.
Kwintombazanyana wakhipha ummeli
Kwintombazanyana kwazalwa somabhizinisi
Uzengokubi wakhipha okuhle.
Zilingo.